Auteursrechten

Op de inhoud en vormgeving van www.emofaces.nl rust auteursrecht (inclusief alle afbeeldingen en tekst). © 1998 - 2006 Marijn Kampf / emofaces.nl.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien je vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Marijn Kampf.

Je mag de afbeeldingen van Emofaces.nl gebruiken op je website ALS het een niet commerciele persoonlijke pagina EN een bron vermelding met link naar www.emofaces.nl is opgenomen. Zie Bron vermeldings richtlijnen voor meer information.

Door het gebruik van mijn ontwerpen stem je in met de Standaard Licentie-overeenkomst.

Neem ajb contact op met Marijn Kampf voor alle commerciele vragen.

Credits

Dank aan iedereen die ideeën voor Emofaces heeft gestuurd. Je kan zien wiens idee een Emoface was in de gedetailleerde informatie.
Speciale dank aan Rick van Soest, Wouko van de Haar en Patrick Mackaaij voor een groot aantal ideeën voor emofaces.

Ideeën

Als je een idee hebt voor een Emoface dat ik mag gebruiken, laat het mij weten via het ideeën formulier.